Cluster Wanica/Para ondersteunt r.-k. scholen

Melvin Mackintosh –

Cheques voor basisscholen
Met de overhandiging van cheques aan de schoolleiders van de Sint-Martinus de Porresschool in Onverdacht/Billiton, de Sint-Bernardusschool in Bernharddorp en de Pater Willem Ahlbrinckschool in Dessa/Lelydorp heeft de r.-k. cluster Wanica/Para een flinke bijdrage geleverd aan de verbetering van de omstandigheden op de respectievelijke scholen. Vincent Gordon, voorzitter van de r.-k. cluster Wanica/Para zei bij de overhandiging dat de financiële bijdrage tot stand is gekomen uit de vastenactie 2019 van de cluster, waarbij alle parochianen van de r.-k. kerken in Wanica en Para en ook de r.-k. scholen in deze twee districten, spontaan geld hebben ingezameld gedurende de vastentijd. Het totaalbedrag opgehaald is SRD 10.918,32. In de cluster Wanica/Para zitten de r.-k. kerken OLV van Goede Raad (Welgedacht A), St.-Antonius (Lelydorp), St.-Isidoor (Reeberg), St.-Jozef (Copieweg), H. Bernadette (Bernharddorp), Maria ten Hemelopneming (Witsanti), OLV van Altijddurende Bijstand (Vierkinderen), St.-Andreas (Onverdacht/Billiton) en Regina Pacis (Paranam/LaVigilantia).

Sint-Martinus de Porresschool
Deze school in het voormalige arbeidersdorp van Billiton telt 155 leerlingen, die niet alleen komen uit het dorp maar ook vanuit de omliggende woonkernen, zoals langs de Meursweg. Schoolleider Natasha Lieveld: “Wij zetten een extra lokaal op om kinderen op te vangen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben, zodat zij ook meer kans hebben zich beter te kunnen ontplooien”. Het project is beraamd op ongeveer SRD 10.000, maar de financiële middelen zijn schaars. Daarom heeft de schoolleider van deze basisschool het verzoek van de cluster Wanica/Para met beide handen aangegrepen om een verzoek in te dienen om bouwmaterialen aan te schaffen. Vorig jaar had de school al met succes een beroep gedaan op de vastenactie van de cluster en evenzo met succes het toenmalige project afgerond. “We zullen deze schenking zeer zeker ook heel goed besteden. Wij danken allen voor de ondersteuning, die niet alleen de scholieren ten goede komt maar ook het onderwijzend personeel,” zei een gelukkige Natasha Lieveld bij de in ontvangstname van de cheque ter waarde van SRD 4.000. Intussen is bekend geworden dat ook voor het resterende deel van de projectbegroting een donor gevonden is.

Sint-Bernardusschool
Sint-Bernardusschool aan de Indira Gandhiweg in het inheemse dorp Bernharddorp is een grote basisschool met meer dan 600 leerlingen uit de wijde omgeving van het ressort Para-Noord. De school lijkt uit zijn voegen te groeien. Hij bestaat uit zes vleugels met elk drie lokalen. Er wordt door de leiding continu gewerkt aan het onderwijs en ook aan de verbetering van de faciliteiten van de school. Deuren zijn stuk, de toilettengroep te klein en te weinig, en het gaaswerk van de lokalen is dringend aan vervanging toe. Schoolmanager Sharmila Debisarun-Jodha heeft een plan. “We doen het naar vermogen stapvoets,” vertelt zij. “Nu is de achtervleugel aan de beurt. Er moet veel gebeuren, maar we stellen prioriteit aan het vervangen van de schooldeuren die niet meer in goede staat zijn met alle gevolgen van dien.” De r.-k. cluster Wanica/Para heeft een bedrag van SRD 2.000 gehonoreerd aan de St.-Bernardusschool, iets meer dan hetgeen de school had aangevraagd.

Pater Willem Ahlbrinckschool
Ook de Pater Ahlbrinckschool aan de Poerwodadieweg in Dessa/Lelydorp heeft enthousiast gereageerd op het verzoek van de r.-k. cluster Wanica/Para om een projectje voor financiering uit de vastenactie in te dienen. “Vorig jaar hebben wij gevraagd om de poort te vervangen en het is goedgekeurd,” zegt Stuart Dikoen, schoolleider van de Pater Willem Ahlbrink. “We hebben daar profijt van.” De schoolleider geeft aan dat hij deze keer de schoolborden van negen lokalen wil vervangen omdat die aangetast zijn door houtboorders. Deze basisschool telt 540 leerlingen en 25 lokalen. De schoolleider kreeg een cheque van SRD 3.700 voor de vervanging van de schoolborden.

Cluster Wanica/Para
De r.-k. cluster Wanica/Para houdt al sinds 2010 een vastenactie onder zijn leden en bestemt de verkregen gelden voor verbetering van faciliteiten in zijn gebied. ‘Het begon met een verzoek voor bigisma skori in de parochie Regina Pacis,” vertelt voorzitter Vincent Gordon. Daarna besloot de cluster om een project van Stichting Matoekoe, een organisatie die zich bezighoudt met jonge mensen met een beperking, te ondersteunen. “Ook onze leden in de cluster hadden de behoefte om verbeteringen aan te brengen aan hun parochie en zo gebeurde het dat wij met de opgehaalde financiële middelen ondersteuning konden geven aan de Maria ten Hemelopneming parochie in Witsanti, de H. Bernadettekerk in Bernharddorp en de St.-Antonius in Lelydorp,” geeft de heer Gordon aan. “Daarna besloten wij om aandacht te schenken aan de scholen; dit gebeurde in de afgelopen drie vastenacties.”
Voorzitter Gordon zegt dat de scholen de gelegenheid krijgen om het project tijdens de vakantie uit te voeren en in oktober een rapportage te doen. “Met die rapportage kunnen wij de mensen die de gelden hebben ingezameld ook weer enthousiast maken om de volgende keer vrijgevig te zijn.” Cluster Wanica/Para komt regelmatig bijeen. De negen parochies in de districten Wanica en Para liggen ver uiteen maar de samenwerking is zichtbaar. De vergaderingen worden elke keer door een andere parochie gefaciliteerd waardoor ze niet op een of enkele parochies drukken. De bijeenkomsten zijn ook bevorderlijk voor de saamhorigheid volgens de voorzitter.

OMHOOG Jaargang 63, editie 27, 21 juli 2019

V.l.n.r.: Harold Tjoe Ny (St.-Jozefparochie Copieweg), Thomas Hardjodikromo (St.-Jozefparochie Copieweg), Natasha Lieveld (schoolleider St.-Martinus de Porresschool Onverdacht), Stuart Dikoen (schoolleider pater Willem Ahlbrinckschool Dessa) en Vincent Gordon (St.-Antoniusparochie Lelydorp/voorzitter RK Cluster Wanica/Para).


Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

1 reply

  1. Prijs de Heer voor het mooie werk en de mensen die Hij daarin gebruikt.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: