Misdienaar worden is misdienaar blijven

Pater Kumar Irudayasamy SDS –

Gehoorzaamheid
Voordat Jezus aan zijn taak begon, ging Hij eerst en vooral naar de Jordaan, waar Johannes de Doper bezig was mensen te dopen. Maar Johannes probeerde Hem daarvan te weerhouden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’ ‘Laat Me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet Johannes Hem begaan.
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart’ (Matteüs 3,13-17). Jezus gehoorzaamde Zijn hemelse Vader en gaf hiermee een voorbeeld voor ons allemaal.
Onze lieve Moeder Maria antwoordde zodra ze door God werd geroepen om moeder van Jezus (God) te zijn: “Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”. Zij heeft haar roeping geaccepteerd met het jawoord en dat stopte niet daar. Haar bevestiging ‘Ja Heer, hier ben ik’ bleef gelden tot aan het einde.

Verwachtingen en verplichtingen
We zeggen vaker: gedoopt zijn is gedoopt blijven, maar in onze samenleving schijnt het anders te zijn. Er zijn velen die naar de parochie komen om te vragen hen uit te schrijven als lid van de parochie en van de Kerk. Zij weten echter niet, dat als je eenmaal gedoopt bent, je heel je leven gedoopt blijft!
In ons leven zijn we constant bezig op de een of andere manier keuzes te maken. We maken de keuze om te trouwen, om priester of zuster te worden of ook misdienaar; wij sluiten ons als vrijwilliger aan om mee te doen in een van de werkgroepen van de parochie. Het lijkt voor iedereen gemakkelijk om een keuze te maken, maar het wordt moeilijker voor ons om trouw te blijven aan de keuze die wij gemaakt hebben, want elke keuze brengt verwachtingen en verplichtingen met zich mee. Wij worden snel moe en geven het op en blijven niet actief. Als ik de keuze maak om misdienaar te zijn, dan vraagt dat van me om me netjes te kleden, vroeg op staan en naar de kerk te komen, kortom trouw te blijven dienen binnen de diensten en ook buiten de kerk enz.
De parochie-Noord is trots op haar jarenlange misdienette Nishita Baldewsingh, actief in de leiding van de misdienaars, en nu vanwege haar studie in het buitenland. Ondanks alle drukte gaat zij vaker naar de kerk en doet ook al dienst als misdienaar in een van de kerken in België. Een typisch voorbeeld van misdienaar worden is misdienaar blijven!

Moeder Maria, Moeder van ons allen,
help ons om trouw te blijven aan de keuze die we maken.
Wanneer we moe zijn,
wanneer we ons eenzaam voelen,
wanneer niemand naar ons luistert,
wanneer we uitgeput zijn,
help ons dan om naar U te kijken
en te volharden in de keuze die we hebben gemaakt.
Gedoopt zijn is gedoopt blijven,
misdienaar worden is misdienaar blijven,
kiezen voor vrijwilligerswerk in de parochie is vrijwilliger blijven,
trouwen is trouw blijven aan elkaar.
JA HEER, HIER BEN IK!

OMHOOG Jaargang 63, editie 06, 24 februari 2019Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: