60 jaar Sint-Augustinus Blauwgrond: samen vormen wij Kerk

Door Joan Mac Donald-Boschman –

Feestcommissie
Het was eindelijk zover! Vrijdag 23 november 2018, het feest i.v.m. het diamanten jubileum van de Sint-Augustinuskerk te Blauwgrond. De voorbereidingen waren al veel eerder begonnen. De aanzet daartoe werd gedaan door pater Kumar, die een feestcommissie samenstelde, bestaande uit enkele werkers van de kerk. De belangrijkste vraag was op welke dag het feest gevierd zou worden: op vrijdag 23 of op zondag 25 november? We kwamen tot een besluit: het feest moest op de dag zélf gevierd worden. Op gepaste wijze, met als hoogtepunt een Heilige Mis! Er zijn verkoopavonden georganiseerd om te fundraisen. De verdere vergaderingen hadden als doel alles samen te brengen met het oog op een goed verloop van de feestelijkheden. Er was ook gedacht aan een gezellig samenzijn en een korte receptie na de H. Mis.

Stem van de Heer
Bij aankomst aan de Louis Goveiastraat bleek al gauw dat de commissieleden hard aan de slag zijn gegaan. De parking was geregeld, de kerk en de buitenmuren waren schoongewassen, er stond een feestelijk versierde tent rondom de kerk en de uitnodigingen waren verdeeld; de kerk liep om half zes al vol. Een ieder werd voorzien van een liturgie/programmaboekje.
In de dienst werd de vicaris-generaal pater Esteban Kross welkom geheten door pater Jan Verboogen. De lezingen hebben ons eraan herinnerd dat “Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de bouwlieden voor niets” uit psalm 127. In zijn overdenking heeft pater Kross op boeiende wijze onze patroonheilige Sint-Augustinus belicht. Sint-Augustinus heeft vaker de stem van een onbekend kind gehoord, maar pas veel later in die stem de stem van de Heer herkend. Ook de andere stem, de weg van angst en twijfel, heeft pater Kross op eenvoudige wijze, herkenbaar voor iedereen, belicht. Menigeen zal op dat moment door de goed opgebouwde preek voor zichzelf zijn nagegaan welke stemmen wij niet, of nog niet herkennen in ons eigen leven. In vertrouwen dat al onze namen in de palm van Gods hand staan geschreven, zal God zijn plan met elk van ons vervolmaken.

Stille aanwezige
Pater Jan en pater Kross werden bijgestaan door de “nieuwbakken” priester Guillaume Woei. Ook het Salvatorkoor was aanwezig en het heeft enkele liederen ten gehore gebracht. Pater Jan gaf aan de jongeren van de parochie mee dat zij bij het 75- en zeker het 100-jarig bestaan van de kerk nog zullen kunnen navertellen dat ook zij aanwezig zijn geweest bij het 60-jarig feest. Dit omdat er niet zoveel terug te vinden was aan historische gegevens over onze kerk. Hiervoor verwijs ik naar het artikel in Omhoog, gepubliceerd op zondag 18 november 2018. Eenieder werd voorzien van een speciaal ontworpen boekenlegger om deze dag te herdenken.
Er werd dank uitgesproken aan allen die aan de mooie viering van dit feest hebben meegewerkt, maar in het bijzonder aan allen die in de voorbije jaren hebben gewerkt aan de kerk. De stille aanwezige was altijd de Heer, de Heer van alle begin! Na de dienst werd door een groep leerlingen van de Helenaschool, de kinderen die catecheselessen volgen en de misdienaars nog een leuk optreden verzorgd. Er heerste een goede sfeer, er werd gezellig nagepraat en wat zeker niet ontbrak, de vele hapjes en drankjes! Op naar het 61-jarig bestaan van onze kerk! Samen vormen wij Kerk. Ook u bent van harte welkom. Wij hebben op elke zondag om 8.00 uur een dienst.

OMHOOG Jaargang 62, editie 46, 09 december 2018Categorieën:geloof en leven, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: