De jeugd is nu reeds de Kerk, niet in de toekomst

Door Marijke Karg –

‘Jeugd, geloof en roeping’ was het thema van de XV Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode die van 3 tot 28 oktober 2018 werd gehouden in Rome (Vaticaanstad). Jongeren uit verschillende continenten hadden zowel aan deze vergadering als aan de pre-synodalefase actief deelgenomen. De gebeurtenis, een uiting van de wens van de Kerk om naar alle jonge mensen te luisteren, heeft aanzienlijke weerklank gevonden.

Voorbereiding
Reeds op 6 oktober 2016 kondigde Paus Franciscus het thema van deze synode aan. Het ‘Voorbereidend Document’ werd gepubliceerd op 13 januari 2017, samen met een ‘Brief aan de jeugd’ van de Heilige Vader. Van 11 tot 15 september 2017 vond er een internationaal seminar over jeugdstatus plaats. Deskundigen en verschillende jonge mensen waren aanwezig. Vanuit wetenschappelijk oogpunt bespraken ze de situatie van jonge mensen in de wereld van vandaag. Verder vond de pre-synodale ontmoeting plaats (Rome, 19-24 maart 2018), die eindigde op Palmzondag met de presentatie van een slotdocument aan de Heilige Vader. Deskundigen hebben het slotdocument geanalyseerd, zorgvuldig samengevat en verzameld in het werkdocument. Dit werd goedgekeurd door de XIV Gewone Raad van het Secretariaat-Generaal van de Bisschoppensynode, in aanwezigheid van Paus Franciscus.

Betrokkenheid jongeren
De synode is intensief voorbereid door de Paus, die de participatie van de jongeren essentieel vindt. De Heilige Vader is tijdens de vergadering in oktober permanent, maar discreet, luisterend aanwezig geweest. Het is de eerste keer dat jongeren hebben deelgenomen aan zo’n bisschoppensynode. Dit kan gezien worden als een progressieve ontwikkeling binnen de katholieke kerk. “De jeugd is nu reeds de Kerk, niet in de toekomst,” aldus de Paus. De Kerk bezit schoonheid. Deze schoonheid dient doorgegeven te worden aan de jongeren. Ze zijn er klaar voor, ze vragen er zelf naar. Jongeren zijn heel goed in staat het evangelie te delen met andere jongeren, weliswaar onder deskundige begeleiding.
Voor jongeren zorgen is geen optionele taak voor de Kerk. Het is een wezenlijk deel van haar roeping en haar missie. Zoals de Heer Jezus wandelde met de discipelen van Emmaüs (zie Lk 24:13-35), zo wordt de Kerk ook uitgenodigd om alle uitgesloten jongeren te begeleiden naar de vreugde van Gods liefde. Jonge mensen kunnen met hun aanwezigheid en hun woord de Kerk helpen om te verjongen.
Het is een uitnodiging om nieuwe wegen te zoeken en om de jeugd te volgen met vrijmoedigheid en vertrouwen. Daarbij houden we onze blik gericht op Jezus en stellen we ons open voor de Heilige Geest om het gezicht van de Kerk te verjongen. Paus Franciscus: “We begeleiden jongeren op de zoektocht naar hun roeping in dit moderne tijdperk. Door hen in te zetten in de Kerk kunnen ze de heilige Geest beter leren kennen en zich afstemmen op de actie van de Geest in authentieke spirituele gehoorzaamheid”.

Slotdocument
Het werkdocument van de pre-synodale ontmoeting (maart 2018) was de leidraad voor de Bisschoppensynode ‘Jeugd, geloof en roeping’ die in oktober werd gehouden. Dit document is een samenvatting van twee jaar luisteren naar de roep van de jongeren: zij willen onder andere een authentieke Kerk die naar hen luistert en waar zij ook kunnen spreken. De deelnemende bisschoppen hebben onder andere aangegeven dat ze door al het papierwerk te weinig tijd kunnen investeren in de jongeren, in de seminaristen en allen die begeleiding nodig hebben. De onderwerpen van het werkdocument werden -na stemming- goedgekeurd en opgenomen in het slotdocument.
Hoofdthema’s van dit slotdocument zijn:
-Samen op weg gaan (Lk 24:13-15);
-Hun ogen werden geopend / een nieuwe Pinksterdag (Lk 24:27-31);
-De terugkeer / een jonge Kerk (Lk 24:32-35).
In de subthema’s van het document zijn tal van onderwerpen opgenomen waarmee de jongeren in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Enkele zijn: discriminatie, misbruik, onderdrukking, nepnieuws, de positieve en de donkere zijde van het internet, geweld, kwetsbaarheid en seksualiteit.

Pad van opstanding
Met de deelname van jongeren aan de Bisschoppensynode illustreert de Kerk dat zij het pad van de opstanding wil bereiken, met en voor de jongeren. Een pad van opstanding dat leidt tot verkondiging en zending, in overeenstemming met de paasinspiratie van Emmaus, de ikoon van Maria Magdalena (zie Joh.20, 1-18). Gewond door een diep verdriet om haar Heer, gekweld door de duisternis van de nacht, loopt Maria Magdalena weg van Petrus en de andere discipelen. Haar beweging activeert hen, haar toewijding anticipeert op het pad van de apostelen en opent de weg voor hen.
Bij het aanbreken van de dag, de eerste van de week, komt de verrassing van de ontmoeting: Maria zoekt omdat ze van Hem houdt en vindt omdat ze geliefd is. De verrezen Heer wordt herkend door haar bij de naam te noemen. Hij vraagt haar om Hem niet tegen te houden, omdat Zijn opgestane lichaam geen schat is om vast te houden. Het is een mysterie dat gedeeld moet worden. Zo wordt Maria Magdalena de eerste missionaire discipel, de apostel van de apostelen. Genezen van haar wonden (vgl. Lc 8: 2) en getuigen van Zijn opstanding is het beeld van de jonge Kerk waar we van dromen.
(Bronnen: RK Documenten/Radio Maria België)

OMHOOG Jaargang 62, editie 45, 02 december 2018Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: