Aartsbisschop Jason Gordon: ‘ownership nemen’

Door Melvin Mackintosh –

Krachtige statement
Aartsbisschop Charles Jason Gordon van Port-of-Spain was de hoge gast tijdens de viering van 60 jaar bisdom Paramaribo. Hij verzorgde de homilie tijdens de pontificale hoogmis op zondag 26 augustus jl. in de kathedrale basiliek. De aanwezigen kunnen het allemaal nog navertellen, al sprak de aartsbisschop Engels. Mgr. Jason Gordon begon zijn preek door aan te geven hoe geweldig hij het vond om aanwezig te zijn bij de viering van zestig jaar als zelfstandige geloofsgemeenschap. Hij vond het thema ook heel toepasselijk: Wij Zijn volk, Hij onze God.
‘Jullie hebben een keus gemaakt om een zelfstandige lokale geloofsgemeenschap te zijn,’ zei de aartsbisschop, ‘en met dit thema hebben u en uw bisschop een krachtige statement gegeven. Dat jullie een keus maken om mensen van God te zijn. Een keus om God te volgen en Zijn wegen te bewandelen. Om God te volgen zoals Hij wil dat wij hem moeten volgen.’
De aartsbisschop gaf aan dat het een gedurfde statement is, in deze tijd, de 21ste eeuw, in Suriname. Want, zo zei hij, om tegenwoordig God te volgen, is anders dan vijftig, zestig jaren geleden. Zestig jaar geleden werden mensen katholiek geboren, leefde men katholiek en stierf men katholiek. Er was bijna geen keus. Vandaag de dag kiezen de mensen, maken ze een keus om katholiek te zijn.
‘Hoeveel van jullie hebben huisgenoten, familie, vrienden die zeggen dat ze katholiek zijn, katholiek opgevoed, maar niet meer naar de kerk komen?’ vroeg de bisschop aan de volle kathedrale basiliek. ‘Steek je hand op, noh,’ riep Mgr. Jason Gordon op joviale toon. Om vervolgens te constateren: ‘Dus we weten dat katholiek geboren zijn, katholiek opgevoed zijn, alle sacramenten gedaan te hebben, tegenwoordig niet voldoende zijn.’

Voedsel van God
De aartsbisschop zei onomwonden dat wij bij zestig jaar geloofsgemeenschap bezit moeten nemen van onze kerk: we moeten ownership nemen. ‘Want de kerk heeft missionaire discipelen nodig die geloven wat Christus geloofde, die geloven in Christus voor elk ander ding. Die blijven, ook al is de taal niet begrijpelijk. Want wij zijn het lichaam van Christus. En om het lichaam van Christus te zijn, moeten we niet alleen de eucharistie ontvangen, we moeten de eucharistie zijn voor elkaar. We moeten zijn zoals Hij was.’
Mgr. Gordon gaf aan dat wij elke dag moeten groeien in ons antwoord op Christus, en betere mensen moeten worden elke dag. ‘Want wat wij elke dag eten is het voedsel van God. Als wij lichaam van Christus zijn, moeten we zorgen voor de armen, moeten we zorgen voor degenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.’
Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, zei de aartsbisschop dat het niet een project is van onze bisschop. ‘Ieder van ons moet doen wat van ons wordt gevraagd. Zorgdragen voor de armen, dat is wat Hij deed. Als wij lichaam van Christus zijn, moeten we zorgen voor de Amazone, voor het Amazoneregenwoud. We moeten zorgen voor de aarde, want zij wordt elke dag in stukken gehakt, zij wordt ontheiligd. Zij kan zichzelf niet verdedigen.’

Missionaire discipel
‘Om Kerk te zijn, zelfstandig en eigen verantwoordelijkheid op ons te nemen, is het nodig om een discipel te zijn, Jezus te vertrouwen en te doen wat Hij van ons vraagt. De opdracht is groot; groter dan ons; maar niet groter dan Christus zelf.’ Mgr. Gordon gaf aan dat om de verantwoordelijkheid te nemen elk van ons moet groeien, werken, deelnemen.
De aartsbisschop somde op: ‘We willen een bijbelstudie; hoeveel personen komen opdagen? 5 personen! Er moet een probleem worden aangepakt en er wordt een vergadering bijeengeroepen. Hoeveel mensen komen opdagen? 10 mensen! Dat komt omdat we dingen vooropstellen, niet de Kerk. We geven alles voorrang behalve God. Zwemmen, balletlessen zijn belangrijker dan catecheselessen.’
‘Om een katholiek te zijn’, zei Mgr. Gordon, ‘betekent het verantwoordelijkheid nemen om te groeien in het geloof. Dat is niet de verantwoordelijkheid van uw bisschop of van de priester. U bent de eerstverantwoordelijke voor de catechese van uzelf, voor de catechese van uw kinderen. Wij zijn hier om je te helpen in jouw verantwoordelijkeid. Om je kinderen op te voeden in het katholieke geloof. Wanneer je Gods volk wil zijn, moet je Gods roeping aanhoren en volgen, en een missionaire discipel zijn. Dat kan alleen wanneer je in communie gaat met Hem.’

OMHOOG Jaargang 62, editie 38, 14 oktober 2018Categorieën:geloofsverdieping, verslag

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: