Noveen met Zalige Petrus Donders (4)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders –

Inleiding
Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om in navolging van Maria en de apostelen negen dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare volgelingen van Christus hebben in de loop van de eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen of om te bidden.
Ook wij hebben de gelegenheid in verbondenheid met Zalige Petrus Donders regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij God, opdat ook aan ons de beloften van Christus ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig hebben voor ons welzijn.
Deze week:

VIERDE NOVEENDAG

Openingsgebed
Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze
noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op
voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders.
Laat hem voor mij bij U ten beste spreken. Toon mij Uw liefde en
Uw goedheid, zoals U dat aan hem hebt gedaan.
En mocht datgene wat ik zo vurig wens mij niet zalig
zijn, geef mij dan toch iets van het ware geluk,
de vrede van het hart en een overgave aan Uw Heilige Wil
die in alles moet geschieden. Amen.

Thema: Uw Wil Geschiede

“Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal binnen gaan
in het Rijk der hemelen, maar hij die de wil doet van
Mijn Vader die in de hemel is”(Mt. 7,21).
“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten
en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de
ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon” (Mt.6,24).

“Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En terwijl
Hij Zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring
om Hem heen zaten, zei Hij: Zie hier Mijn moeder en
Mijn broeders. Want Mijn moeder en Mijn broeder en
Mijn zuster zijn zij, die de wil van God volbrengen” (Lc.3,34,35).
“Daarom zegt Hij bij Zijn intrede in de wereld:
Slachtoffer noch gave hebt Gij gewild, maar een
lichaam hebt Gij Mij bereid. ln brand- en zoenoffers
vond Gij geen behagen; toen zeide lk: Hier ben lk om
Uw wil te volbrengen” (Hebr, 10, 5-6).
“Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede” (Lc. 22,42).

Wat is de wil van God voor mij? Wat God van mij
vraagt, van mij met mijn persoonlijke aanleg en mijn
individuele talenten, in mijn concrete omstandigheden?
Het gaat op de eerste plaats om een volstrekt geloven
in God, waardoor wij het inzicht krijgen om in alles wat
er gebeurt, in mensen en dingen, Gods hand te zien en
de wijze waarop Zijn liefde en vrede tot ons komt.
Wat belet ons vaak om Gods wil te zien en te begrijpen?

Overdenking
Ons egoisme, onze begeerten en onze vrees, onze
Oppervlakkigheid en ons niet gericht zijn op het Rijk
van God, in een woord: gebrek aan geloof en edelmoedigheid.
lndien wij God echt beter willen kennen, zal God zich
ook aan ons laten kennen en wij zullen steeds beter
Zijn wil begrijpen. Gods Wil openbaart zich geleidelijk,
naarmate onze eigen wil meer op Hem afgestemd raakt.
Wie zich echt durft over te geven aan Gods wil, zal
Gods leiding in zijn leven steeds gevoelen.
“Onderwerp U in alles aan de Heilige Wil en
beschikkingen van God, die alles op zijn tijd ten beste weet te schikken”
Petrus Donders, brief van 5-10-1843.

“Alles zoals het de goede God zal willen en beschikken.
Zijn heilige en aanbiddelijke Wil geschiede in alles,
De goede God geve mij de genade
om te volharden in zijn liefde en in mijn Heilige Roeping.
Petrus Donders, brief uit Coronie, 18-8-1885

Laat ons bidden:
Heer, allen die luisteren naar Uw woord en doen wat
Gij verlangt, prijst Gij gelukkig. Geef ons de kracht Uw
gebeden te onderhouden en in alles Uw wil te zoeken.
Almachtige eeuwige God, geef dat wij steeds met
toewijding Uw wil volbrengen, Maak dat wij U van harte
dienen met de eenvoud die wij verplicht zijn aan Uw Majesteit, Amen.

Slotgebed
O Jezus, uit Uw Heilig Evangelie blijkt zo duidelijk, dat Gij tijdens Uw sterfelijk leven ontelbare wonderen hebt gedaan door aan zieken de genezing te schenken.
Maar, o Jezus, Gij hebt ook verklaard, dat dezelfde wonderen, ja nog grotere, zouden geschieden door degenen, die in U zouden geloven. Dit zijn op de eerste plaats Uw heiligen.
Aan hen vooral wilt Gij Uw wondermacht meedelen en door hen Uw liefdevolle goedheid tonen.
Daarom vragen wij U thans, o Jezus, Uw wondermacht, goedheid en liefde bijzonder te willen tonen door de voorspraak van de Zalige Petrus Donders.
Door zijn voorspraak, o Jezus, vragen wij U de genezing van al de zieken, die, waar ook, hun vertrouwen op hem hebben gesteld, van al de zieken, ook voor wie wij zelf persoonlijk willen bidden of die om ons gebed hebben gevraagd. O Jezus, bij Uw wondermacht, goedheid en liefde smeken wij U met het grootste vertrouwen, op voorspraak van de Zalige Petrus Donders, om genezing, zelfs als het hun zalig is, om een plotselinge en algehele genezing.
Moge U in hem verheerlijkt worden. Amen.
(wordt vervolgd)

OMHOOG Jaargang 62, editie 10, 11 maart 2018Categorieën:geloofsverdieping, petrus donders

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: