Buitengewone communiebedélers Parochie Noord bijeen

Samenkomst

Buitengewone communiebedélers: zo worden ze aangeduid, onze mensen die jaar in jaar uit, klaarstaan om bij de kerkdiensten de communie uit te reiken, te bedélen aan allen die deel willen nemen aan de Maaltijd van de Heer. Nu is de benaming ‘buitengewoon’ wel een beetje misleidend, want in feite bedoelen de kerkelijke documenten daarmee aan te duiden, dat de ‘gewone communiebedélers’ eigenlijk de gewijde ambtsdragers zijn, op wie de taak rust van het uitreiken van de communie. Alleen wanneer er te weinig gewijde bedienaren aanwezig zijn, ofwel bij ziekte of ouderdom, zouden er ‘buitengewone communieuitdelers’ in actie moeten komen.
Eerlijk gezegd wel een beetje rare situatie. Hier wordt nog maar eens het onderscheid tussen theorie en praktijk zichtbaar. Bij ‘buitengewoon’ houden wij het dus liever op onze waardering voor de toegewijde diensten van onze medewerkers, die wij niet graag zouden missen. Ze doen het goed – buitengewoon – en dat mag ook wel eens een keertje uitdrukkelijk worden gezegd! En ze ontvangen bovendien een aanstelling door de bisschop.
Op vrijdag 1 december 2017 waren de communiebedélers van Paramaribo-Noord samengekomen om te reflecteren over hun dienst. Aanleiding daartoe was de recente aanschaffing van een vijftal hostieschalen. De bedevaart naar Aparecida (Brazilië) dit najaar vormde een geschikte gelegenheid voor de aankoop van nieuw liturgisch vaatwerk.61-013b-10122017-46-A4-Buitengewone communiebedelers

Communie uit het tabernakel of vanaf het altaar?
In 1964 reeds raadde het Tweede Vaticaanse Concilie in zijn document over de liturgie (§ 55) aan, dat de communie van de gelovigen zou moeten uitgaan van het altaar, zeg maar van de voorganger die de dienst voorgaat in naam van Jezus Christus. Het is niet liturgisch om de communie enkel uit het tabernakel te nemen. “De zogenaamde Heilige Reserve dient allereerst voor de communie van de zieken en voor de verering van de eucharistische aanwezigheid’, zo schrijft de Leuvense professor Jozef Lamberts in zijn ‘Hoogtepunt en bron – inleiding tot de liturgie’. Wat zich in het tabernakel bevindt, zou enkel bij een onvoldoende inschatting van het aantal communicanten aangesproken mogen worden. Bovendien verdient het aanbeveling, niet al te veel communies in het tabernakel te bewaren. Het gevaar van bederf is immers niet denkbeeldig gezien de temperaturen in ons land.

Symboliek
In elke eucharistieviering vinden we altijd Jezus’ drievoudige handeling terug: ‘Hij nam het brood, Hij brak het en verdeelde het, terwijl Hij zei: …’. Eucharistie vieren is geen toneelstuk, waarbij we naspelen wat ooit in de zaal van het Laatste Avondmaal gebeurde. ‘Jezus nam het brood’, dat gebeurt in het eucharistisch gebed bij de instellingswoorden door de priester. De broodbreking tijdens het Agnus Dei (Lam Gods) maakt het mogelijk om enkele ogenblikken later de communie te ontvangen, wanneer het brood, tot Lichaam van Christus geworden, wordt verdeeld onder de aanwezigen. Zo wordt met deze drievoudige handeling tot uitdrukking gebracht, hoe wij allen samen het ene kerkelijk Lichaam van Christus op aarde vormen.61-013c-10122017-46-a4-buitengewone-communiebedelers.jpg

Van ciborie tot hostie-schaal
Parochie Noord beschikt over grote cibories, prachtexemplaren soms van historische waarde. Liturgische voorwerpen die nog dienst deden in lang vervlogen tijden met heel andere liturgische opvattingen. Toen de communie bijv. werd uitgereikt buiten de dienst, wat te maken had met de strenge nuchterheidsvoorschriften.
Op 1 december werd het nieuwe vaatwerk voorgesteld en op zijn hanteerbaarheid getoetst. Afgesproken werd om na de communiebedéling de overgebleven communies in één grote ciborie te doen en die dan te bewaren in het tabernakel. Zo kwamen er vanuit de vergadering nog heel wat andere bruikbare tips. De bedoeling van de avond was niet om nieuwe voorschriften te scheppen, maar om tot een beter verstaan te komen van wat de ontmoeting met de Heer in de eucharistie voor ons kan betekenen. De grote kerkvader Augustinus (354-430) wist in zijn tijd al: ‘Kom dan eten en drinken om te worden wat we ten diepste zijn: het Lichaam van Christus’.

Pater Jan Verboogen SDSCategorieën:geloof en leven, liturgie

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: