Zie, Ik maak alles nieuw

door Gerda Alvares-Misidjang –

Het Dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname (KCVS) heeft per 4 oktober 2021 een nieuw onderkomen. Het is thans ondergebracht op het terrein van het bezinnings- en vormingscentrum Asewa ‘Otono aan de Prinsessestraat 46. Het gebouw aan de Awaradam no. 15, dat in het jaar 2000 door het bisdom Paramaribo in bruikleen was afgestaan aan de KCVS, bleek namelijk niet langer te voldoen aan de huidige behoeften en was wederom aan een grote renovatiebeurt toe. De KCV kreeg van het bisdom de optie om haar centrum te verplaatsen naar een bestaande locatie die meer mogelijkheden biedt voor het ontplooien en uitbreiden van haar activiteiten.

Dienstencentrum: waarom?
De KCVS, een beweging binnen de Rooms Katholieke Kerk, oefent haar missie reeds langer dan 45 jaren uit in Suriname. De noodzaak voor het opzetten van een eigen centrum van waaruit de arbeiders in deze wijngaard van de Heer konden opereren, werd in de loop der jaren steeds dringender. We hadden bij onze zusterorganisaties in de verschillende landen gezien dat een eigen stabiele plek belangrijk is om als geroepenen regelmatig bij elkaar te komen voor gebed en planning van de activiteiten, het verzorgen van vormingsbijeenkomsten, cursussen en trainingen, en om hulpbehoevenden geestelijk te kunnen begeleiden. Op 2 december 2002 was het eindelijk zover dat het Dienstencentrum aan de Awaradam no. 15 in gebruik kon worden genomen, nadat het was ingezegend door wijlen Mgr. Aloysius Zichem.

Met vereende krachten
Bij de toewijzing door Mgr. Zichem in het jaar 2000 was het oude schoolgebouw totaal vernield. “Het was niet om aan te zien, maar we wisten dat we hier moesten zijn”, vertelt zuster Sophie Alvares, een van de stonfutu’s van de KCVS. Zelfs de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle gelden nodig voor renovatie en herinrichting door de KCVS zelf zouden moeten worden opgebracht, kon het toenmalige bestuur (lees Nationaal Service Team) onder leiding van zuster Lucy Veldwachter-de Vries niet ervan weerhouden om het aanbod te accepteren. Na 24 jaar steeds gezworven te hebben van de ene naar de andere locatie zouden we eindelijk een plek hebben waar in alle rust de jaarplannen konden worden uitgezet en uitgevoerd.
Vol enthousiasme, toewijding, geloof en vertrouwen gingen we aan de slag met de hulp van buitenlandse donororganisaties en de buitengewone ijver en inzet van allen die in de loop der jaren door het werk van de KCVS een zodanige liefde voor God hebben ontwikkeld, dat niets hen teveel was om zich in te zetten voor dit mooie project. En inderdaad: met vereende krachten lukte het om binnen anderhalf jaar na de toewijzing het vervallen gebouw om te toveren in een prachtig Dienstencentrum met een kapel, keuken annex eetzaal, 2 woonruimtes, 2 grote slaapvertrekken en diverse multifunctionele ruimtes. Ook in de jaren die volgden werd er door het Nationaal Service Team en de leden behoorlijk geïnvesteerd in zowel inventaris als onderhoud van het gebouw.

Noodzaak voor uitbreiding
Door de groei van het aantal personen die de bijeenkomsten in het Dienstencentrum KCVS bijwonen is thans komen vast te staan dat de ruimtes te Awaradam niet meer voldoen aan de behoeften. Een grote renovatie met de daarbij benodigde financiële middelen was onontkoombaar. In het zoeken naar een geschikte oplossing werd het gebruik van Asewa ‘Otono aangeboden aan de KCV. Dit bezinnings- en vormingscentrum beschikt over voldoende ruimtes voor activiteiten met grote groepen.
De reguliere gebedsbijeenkomsten van de KCVS zullen plaatsvinden in de zaal die bekend is onder de naam Twa-Twa, die gedeeltelijk ingericht zal worden als een kapel. De nodige aanpassingen worden in overleg met de leiding van Asewa ‘Otono gedaan en we hopen dat de inrichting heel binnenkort een feit zal zijn.

God keert alles ten goede
“Toen bisschop Karel Choennie ons liet weten dat we moesten verhuizen, was de eerste reactie niet één van vreugde. Wij, mensen, hopen dat alles hetzelfde blijft. Wij vinden verandering vaak vervelend. Verandering betekent onzekerheid. Verandering is soms pijnlijk. Maar leven is verandering en onze God is een God van verandering. God keert alles ten goede voor hen die Hem liefhebben (Romeinen 8,28). Als het leven verandert, hoopt Hij dat we mee veranderen en stappen zetten in geloof en vertrouwen”, aldus zuster Veldwachter-de Vries. Zij hield een korte speech tijdens de lof en aanbidding op 2 oktober jl. ter afsluiting in het centrum te Awaradam.
“Het is passend dat wanneer we met iets nieuws beginnen, we ook stilstaan bij wat we achterlaten. Het is ook passend dat we God dankzeggen voor Zijn goedheid en barmhartigheid. We ervaren elke dag Gods aanwezigheid en we hebben ervaren dat Gods Geest ons in alle jaren in het Dienstencentrum heeft geleid en begeleid. We vertrouwen erop dat God door ons, met ons en in ons grotere dingen zal doen.”

Zie, Ik maak alles nieuw
Zie, Ik maak alles nieuw, gehaald uit Openbaringen 21,5, is de inspirerende bijbeltekst die houvast geeft tijdens deze periode van verandering en vernieuwing. De tekst helpt om Gods wil en missie te onderscheiden en te geloven dat God inderdaad iets nieuws is begonnen met de Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname. De overstap naar het bezinnings- en vormingscentrum van het R.K. Bisdom zal inderdaad nieuwe kansen bieden om een bijdrage te leveren aan de geestelijke vorming en groei van gelovigen in ons bisdom. Ook de samenwerking met de lekencommuniteit Obra de Maria zal roepingen tot het communiteitsleven in het bisdom stimuleren en bevorderen. De KCV staat open voor een nieuwe uitstorting en werking van de Heilige Geest in het bisdom Paramaribo en zal dienstbaar blijven in verschillende charismatische bedieningen van de beweging alsook in de parochies.

Dankwoord
Zoals bij iedere verhuizing gold hier ook: wat nemen wij mee en wat staan we af. Aangezien Asewa ‘Otono reeds een bestaande inventaris heeft waarvan wij ook gebruik zullen maken, waren wij genoodzaakt een aantal spullen van de hand te doen. Een deel is verkocht, een ander deel is gedoneerd aan hulpbehoevenden en een deel is gewoon met ons meeverhuisd. De kapel van de Goddelijke Barmhartigheid hebben wij gedeeltelijk kunnen ontmantelen en de onderdelen zijn overgebracht naar de nieuwe locatie. De kapel zal dus spoedig herrijzen.
Het Nationaal Service Team dankt allen die hun schouders hebben gezet onder het mooie werk dat in en rondom het Dienstencentrum Awaradam is verzet gedurende zovele jaren. Uw inzet en de ondersteuning van uw familie, vrienden en kennissen bij al onze fondsvormingsactiviteiten zijn niet te onderschatten en zullen altijd gewaardeerd zijn.
Een speciaal woord van dank en waardering gaat uit naar zuster Alma Koorndijk, die er heeft gewoond vanaf het begin en zich volledig heeft ingezet om eenieder die er kwam zich welkom te laten voelen in een keurig onderhouden omgeving.

GOD ZEGENE U ALLEN!
Het Nationaal Service Team KCVS

OMHOOG Jaargang 65, editie 50, 12 december 2021Categorieën:geloof en leven

1 reply

  1. Ik ben blij te lezen dat een deel van de kapel mee verhuist, omdat wij ooit meebetaalden aan deze kapel. God bless you all.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: