Solidariteit tonen en bidden (15)

16 september – Internationale dag voor behoud van de ozonlaag
De ozonlaag, een kwetsbaar schild van gas, beschermt de aarde tegen het schadelijke deel van de zonnestralen en helpt zo het leven op aarde te behouden. Wereldwijde inspanningen in het verleden waren succesvol in het verbieden van stoffen waarvan bewezen was dat ze langzaam de ozonlaag vernietigden en resulteerden in een scherpe stijging van huidkanker (vooral de dodelijkste vorm, genaamd melanoom). Deze inspanning heeft ertoe geleid dat de ozonlaag zichzelf langzaam begint te herstellen. Grote gaten die zich boven zowel het noordelijke als het zuidelijke halfrond hadden geopend, begonnen te krimpen toen landen over de hele wereld gezamenlijk in actie kwamen. Terwijl klimaatverandering onze planeet blijft oververhitten, weerpatronen verandert en de biodiversiteit bedreigt, toont het behoud van de ozonlaag op aarde ons aan dat veranderingen in menselijke activiteit een verschil kunnen maken. Dit jaar vieren we 35 jaar Verdrag van Wenen en 35 jaar wereldwijde bescherming van de ozonlaag . Het leven op aarde zou niet mogelijk zijn zonder zonlicht. Maar de energie die van de zon komt, zou teveel zijn om het leven op aarde te laten gedijen als de ozonlaag er niet was. Deze stratosferische ozonlaag beschermt de aarde tegen de meeste, schadelijke, ultraviolette straling van de zon. Zonlicht maakt leven mogelijk, maar de ozonlaag maakt het leven zoals wij dat kennen mogelijk.

Schepper God,
we danken U voor het geschenk van de aarde, ons gemeenschappelijk huis.
We danken U ook voor het begeleiden van onze succesvolle inspanningen
om de ozonlaag te beschermen, het schild van onze planeet.
We weten dat we nog zoveel te doen hebben.
Aangezien klimaatverandering onze aarde bedreigt,
moet U ons en onze nationale en internationale leiders
ertoe brengen om drastische maatregelen te nemen
die nodig zijn om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken.
Help ons om de boodschap van Laudato Si ter harte te nemen
terwijl we bouwen aan een bloeiende toekomst
die de hele schepping echt eert en respecteert.


21 september – Internationale dag van de vrede
De tragedie die zich in Afghanistan voltrekt, toont eens te meer de zinloosheid van oorlog aan. Na 20 jaar van oorlogvoering van Amerikaanse en coalitietroepen in dat land en na vele doden en onnoemelijk leed hebben het einde van de oorlog en de terugtrekking van buitenlandse troepen chaos gecreëerd en heeft de Taliban de leiding, net zoals ze die had voor de oorlog. Zoals paus Franciscus zegt in paragraaf 233 van Fratelli Tutti: “Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar een onvermoeibare inzet… om de waardigheid van al onze broeders en zusters te erkennen, te beschermen en concreet te herstellen… onze broeders en zusters die de belangrijkste protagonisten zijn van het lot van hun natie.” Verder stelt de paus in paragraaf 226: “Hernieuwde ontmoeting betekent niet terugkeren naar een tijd vóór conflicten … Pijn en conflict transformeren ons …. Degenen die ooit vijanden waren, moeten spreken vanuit de grimmige en duidelijke waarheid. Ze moeten leren hoe ze een boeteherinnering kunnen cultiveren, een herinnering die het verleden kan accepteren. Alleen door zich te baseren op de historische waarheid van de gebeurtenissen zullen zij in staat zijn om een brede en volhardende inspanning te plegen om elkaar te begrijpen en te streven naar een nieuwe synthese voor het welzijn van iedereen.” De weg naar echte en blijvende vrede is om mensen samen te laten werken, zij aan zij, om doelen na te streven die iedereen ten goede komen. Herinnering en erkenning van de pijn en het lijden als gevolg van conflicten is de eerste stap op weg naar de wederopbouw van het leven, gemeenschappen en landen. Oorlog en geweld zorgen alleen maar voor meer lijden en onrecht voor individuen en samenlevingen. Dialoog, het vertellen van de waarheid, vergeving en verzoening kunnen gerechtigheid herstellen en toestaan dat degenen die eens vijanden waren samen werken voor het algemeen welzijn en dus vrede brengen.

Heilige , op deze speciale internationale dag voor vrede,
bidden we dat mensen hun wapens neerleggen
en dat opnieuw de geluiden van zingende vogels
de oorverdovende kakofonie
van explosies en geweervuur zullen vervangen.
We bidden voor begrip, empathie, open dialoog
en het oprecht vertellen van de waarheid
terwijl we de handen ineen slaan om met elkaar
een vreedzamere wereld te creëren.
Laat geweldloze vredestichters onze geëerde helden worden
die ons moedig leiden naar de paden van vrede.


18-26 september – Week van de wereldwijde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
25 september – Zesde herdenking van de wereldwijde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, aangenomen op 25 september 2015, schetsen 17 doelen die moeten worden bereikt om extreme armoede uit te bannen, ongelijkheden aan te pakken en de klimaatverandering wereldwijd te verminderen tegen 2030. Terwijl landen vooruitkijken naar de wederopbouw van hun economieën en samenlevingen na de COVID-19-pandemie roepen hun burgers op om beter opnieuw te bouwen. Met de klimaatcrisis die leidt tot verwoestende branden op droge plaatsen en ongekende overstromingen als gevolg van stortregens in andere gebieden, wordt het steeds duidelijker dat duurzame ontwikkeling ons zal dwingen fossiele brandstoffen af te schaffen, te investeren in onderwijs en gezondheidszorg voor de armen en onteigenden, en de biodiversiteit te beschermen. De SDG’s moeten de leidraad vormen voor internationale herstelinspanningen als we als soort willen overleven.

God, inspireer ons systemen van herstel te creëren
die de doelstellingen over duurzame ontwikkeling
bevorderen en nastreven,
het creëren van duurzame systemen
die de menselijke waardigheid zullen beschermen,
zorgdragen voor de schepping
en ons bewegen in de richting van
het uitbannen van extreme armoede in 2030.
Help ons om actie te ondernemen in ons dagelijkse leven
die zal bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet.
We vragen u om onze nationale en internationale leiders te zegenen,
zodat ze de moed hebben om nu in actie te komen om de aarde,
ons gemeenschappelijk huis, te herstellen
en om tegen 2030 een einde te maken aan extreme armoede.

(Uit: International Solidarity Days – JPIC)

OMHOOG Jaargang 65, editie 36, 12 september 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: