School for Liberal Arts in ontwerpfase

CPI-complex Negrekopoestraat
Stichting Christelijk Onderwijs (STICON), beheerder van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) en het christelijk HAVO, gaat samenwerken met het Lim A Po Instituut om een School for Liberal Arts op te zetten. Dit besluit heeft het bestuur van STICON genomen in de zoektocht naar mogelijkheden voor een nieuwe ‘lease of life’ van het CPI-complex aan de Negrekopoestraat. STICON is een samenwerking tussen het RK Bisdom Paramaribo en de Evangelische Broedergemeente Suriname (EGBS). STICON beheert het CPI en christelijk havo. De bisschop is momenteel voorzitter van STICON (Stichting Christelijk Onderwijs).
Het CPI-complex heeft een overcapaciteit aan ruimte mede door de enorme afname van het aantal leerlingen voor het CPI. Een jarenlange achterstand in onderhoud heeft sporthallen in zeer slechte staat gebracht. Drie etages zijn al jaren volledig leeg en kunnen nu ook niet gebruikt worden vanwege ernstige lekkages.
Er waren pogingen om het CPI te upgraden tot een Bachelor of Arts-opleiding, maar deze pogingen zijn onder de vorige regering de grond ingeboord, ondanks er zoveel geld en tijd in waren geïnvesteerd. Het CPI is 50 jaren geleden als een opleiding op christelijke grondslag voor onderwijzers opgericht. Het onderwijs is voltijds en op mbo-niveau. De opleiding werd door de overheid gesubsidieerd. De vraag naar dit onderwijs is in de loop der jaren echter sterk teruggelopen.

‘Qualities of mind and behavior’
In de zoektocht werd er destijds ook geopperd een aansluiting te zoeken bij het plan voor introductie van talentonderwijs in het basisonderwijs. De filosofie van dit onderwijs is om goede burgers te vormen door omgevingen te creëren waarin leerlingen naast het onderwijscurriculum ook door het gedisciplineerd beoefenen van extra curriculaire activiteiten zoals muziek en sport, behalve kennis en kunde vooral karakter ontwikkelen.
Het enthousiasme om deze zoektocht voort te zetten kan gevonden worden bij de moderne opvattingen over de behoeften aan ‘qualities of mind and behavior’ die jonge mensen naast aan beroep en discipline gerelateerde kennis en vaardigheden nodig hebben om in de ‘educated society’ van de 21e eeuw succesvol te zijn. Deze kwaliteiten worden ontwikkeld door onderwijs met een drievoudige focus: ‘skills education’ gericht op het aanleren van kritisch denken, geschreven en mondelinge communicatie en ethische oordeelsvorming’; ‘character education’ met de nadruk op de eigenschappen veerkracht, empathie, creativiteit en teamwork en ‘civic education’ waarin aandacht wordt besteed aan de kwaliteiten voor goede nationale en internationale burgerschap.
Het onderwijsdomein van liberal arts (Artes Liberales) omvat een breed scala van onderwerpen waar de vrije mens belang in stelt zoals literatuur, talen, geschiedenis, filosofie, wiskunde en natuurlijke wetenschappen. Het doel is niet zozeer een middel voor carrièreontwikkeling of onderzoek als wel voor de kennis van mens en burger.

OMHOOG Jaargang 65, editie 24, 13 juni 2021Categorieën:geloof en leven

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: