Druppels liefde: in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest

Door pater Ricardo Carvalho CSsR –

Matteüs 28, 16-20

Hoe communiceerde Jezus met God? Welke gevoelens werden in Zijn hart gewekt? Hoe beleefde Hij dit van dag tot dag? De evangelieverhalen brengen ons een dubbele conclusie: Jezus voelde God als Vader, en Hij leefde alles gedreven door de Geest.
Jezus voelde zich geliefde zoon van God. Telkens wanneer Hij met God communiceert, noemt Hij God altijd Vader. Er komt geen ander woord uit Hem. Voor Hem is God niet alleen de Heilige over wie iedereen spreekt, maar de Meelevende. God woont niet in een tempel. Jezus beschouwt God als Vader die niemand uitsluit van Gods barmhartige liefde. Hij geniet elke ochtend, omdat God ervoor zorgt dat de zon opkomt boven het goede en het slechte.

Die Vader heeft een groot project in hart en nieren: van de aarde een leefbaar huis maken. Jezus twijfelt er niet aan: God zal niet rusten voordat God Gods zoons en dochters ziet genieten van een laatste viering. Niemand zal het kunnen stoppen, noch de wreedheid van de dood, noch de onrechtvaardigheid van mensen. Net zoals niemand kan voorkomen dat de lente komt en alles met leven vult.
Getrouw aan deze Vader en gedreven door Gods Geest wijdt Jezus zich slechts aan één ding: het maken van een menselijkere wereld. Iedereen moet het goede nieuws kennen, vooral degenen die het minst verwachten: zondaars en degenen op wie wordt neergekeken. God geeft niemand op. God zoekt alles, roept alles. God houdt zich niet bezig met het beheersen van Gods zoons en dochters, maar opent voor iedereen wegen naar een menselijker leven. Wie diep naar zijn eigen hart luistert, luistert naar God.

Die Geest duwt Jezus naar degenen die het meest lijden. Het is normaal, aangezien hij in Gods hart de namen zag staan van degenen die het meest alleen en ongelukkig waren. Degenen die voor ons niemand zijn, dat zijn precies degenen die door God zijn uitgekozen. Jezus weet dat deze God niet wordt begrepen door de hoge en machtige mensen, maar door de kleintjes. Gods liefde wordt ontdekt door degenen die God zoeken, omdat ze niemand hebben om hun tranen weg te vegen.
De beste manier om in de Drie-enige God te geloven, is niet door te proberen de uitleg van theologen te begrijpen, maar door Jezus’ voetstappen te volgen, Degene die leefde als geliefde Zoon van Vader God en die door Gods Geest werd bewogen om zichzelf op te dragen om een wereld die liefdevoller is voor iedereen.

Gebed:
Heer Jezus,
moge contemplatie van de Drie-eenheid
mij vatbaar maken
om mijn leven op te bouwen
op basis van dit volmaakte model van gemeenschap.

Deze wekelijkse column is een overweging op de lezing van de zondag. Eerwaarde Ricardo Carvalho CSsR is de parochiepriester van Maria Koningin van de Wereld (Latour) en St.-Franciscus (Livorno).

OMHOOG Jaargang 65, editie 22, 30 mei 2021Categorieën:column, Overwegingen

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: