Parochieberichten PG VI Wanica/Para


Week 47: zondag 17 tot en met zaterdag 23 november 2019


VI. PASTORAAL GEBIED WANICA/PARA


O.L.VROUWE VAN GOEDE RAAD
Hoek Welgedacht A weg/Indira Gandhiweg

Sectie 1 – Details van de parochie:
Pastoor: Jan Geerits – Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto – t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
 
Sectie 3 – Vieringen:
wo 20 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30-19.00: Eucharistie (p. Fransiskus)
19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op vooraf gemaakte afspraken)
do 21 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
16.30-17.30: Catecheseles Heilig Vormsel (pater)
17.00-18.00: Catecheseles Eerste Heilige Communie
vr 22 17.00-18.00: Catecheseles Heilig Vormsel
zo 24 08.00: Eucharistieviering (p Jan)
Feest van Christus, Koning v.h. Heelal
Sectie 4 – Mededelingen:

ST. JOZEF – Copieweg

Sectie 1 – Details van de parochie:
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
– Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: THOMAS HARDJODIKROMO
– Tel. 366205 – Mobiel: 8553367
email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com
facebookpagina: St. Jozef Parochie – Copieweg
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
*Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
*Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
*Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
*Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke vrijdag: 16.30 – 17.30: Kinderclub
*Elke woensdag: 18.30: gebedshart
Sectie 3 – Vieringen:
za 16 18.30: Eucharistieviering
Sectie 4 – Mededelingen:
 

ST. ANTONIUS
Indira Gandhiweg 494, Lelydorp

Sectie 1 – Details van de parochie:
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
 Dinsdag om 17.00: PK voor communicantjes
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door zangoefening
Woensdag om 17.00: PK voor vormelingen
Woensdag om 18.30: Lectio Divina
Donderdag tussen 16.00-18.00: Spreekuur pastoor
Sectie 3 – Vieringen:
zo 17 08.00: Eucharistieviering
do 21 18.30: Eucharistieviering
za 23 19.00: Eucharistieviering
Sectie 4 – Mededelingen:

HEILIGE ISIDORUS – Reeberg

Sectie 1 – Details van de parochie:
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, m. 8944206
Contact: mw. A. Bardan, m. 8838129
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Sectie 3 – Vieringen:
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
Sectie 4 – Mededelingen:
 

HEILIGE BERNADETTE
Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp

Sectie 1 – Details van de parochie:
Pater Kenneth Vigelandzoon, m: 8283648 e: vigalex@gmail.com
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com
FB: heiligebernadettekerk
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Sectie 3 – Vieringen:
Elke zaterdag 19.00 uur: WoCo met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag/zaterdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)
Sectie 4 – Mededelingen:
* Doopdienst zondag 17 november
*Met ingang van 1 november 2019 word er geen dienst meer gehouden op vrijdag maar op de zaterdag aanvang 19.00 uur.

MARIA TEN HEMELOPNEMING – Witsanti

Sectie 1 – Details van de parochie:
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, m. 710918/8155397 (Whatsapp)
Contact: S. Poeketie, m. 8929036
E-mail: wtruus98@gmail.com
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
Sectie 3 – Vieringen:
Elke zondag: 09:00u WoCo
Sectie 4 – Mededelingen:
 

REGINA PACIS – La Vigilantia

Sectie 1 – Details van de parochie:
Contact: mw. Honny Kwelling, m. 8570319 e: kwellinghonny@gmail.com
Contact: hr. Marius Weewee, m. 8141918
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Sectie 3 – Vieringen:
Elke zondag om 09:00 uur: Woco
Sectie 4 – Mededelingen:
 

ST. ANDREAS – Billiton
13e Straat Onverdacht (Billiton)

Sectie 1 – Details van de parochie:
Contact: mw. Hilda Grootfaam-Bangil, m. 8780567
Contact: Joyce Soares, m. 8185517
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Sectie 3 – Vieringen:
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om 18.00u.
Sectie 4 – Mededelingen: