Parochieberichten PG II Paramaribo Noord


Week 36-40: zondag 1 tot en met zaterdag 28 september 2019


II. PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO NOORD


HEILIGE DRIEKONINGEN
Verlengde Mahonielaan 27 – Tel. 473570

Sectie 1 – Details van de parochie:
Verl. Mahonielaan 27 – Tel. 473 570
Pastoor Jan Verboogen – email: p_verboogen@email.com
Kapelaan Kumar Irudayasamy –
email: kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
http://www.rkparnoord.org / http://www.facebook.com/rkparochienoord
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
Spreekuur: dagelijks 08:30 – 10:00 uur (m.u.v. dinsdag en zondag)
Breviergebed: dagelijks om 07:00 uur (m.u.v. dinsdag en zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag om 16:30 uur
Sectie 3 – Details van de komende week:
za 31 18.00: H. Mis vooravond 22e zondag door het jaar
zo 1 08.00: H. Mis 22e zondag door het jaar met thuiscommunie zieken en ouderen
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 2 18.00: H. Mis
wo 4 18.00: H. Mis
vr 6 18.00: H. Mis Triduüm sterfdag Pater Jordan
za 7 18.00: H. Mis vooravond 23e zondag door het jaar
zo 8 08.00: H. Mis 23e zondag door het jaar. Afsluiting triduüm 101e sterfdag Pater Jordan
Sectie 4 – Mededelingen:
– Inschrijvingen voor de eerste communie en de volwassenencatechese kunnen gebeuren in het parochiebureau. Alle dagen geopend, behalve zondag en dinsdag. Graag familieboekje en doopbewijs meebrengen.
– Zondag 1 september om 10.00 uur maandelijkse doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. Die zondag is er ook thuiscommunie voor zieken en ouderen.
– Intenties voor de diensten van het weekeinde kunnen tot ’s zaterdags 10.30 uur worden aangenomen.
– Bij sterfgevallen verzoeken wij om tijdig contact te leggen met het parochiebureau, zodat de nodige afspraken kunnen worden gemaakt.
– Zondag 8 september is de 101e sterfdag van Pater Jordan, Stichter van de Salvatoriaanse Familie. De Salvatoriaanse Leken in Suriname (SLS) bereiden zich daarop voor met een triduüm. Afsluiting telkens bij de Mariagrot op het parochieterrein. Iedereen is daarbij welkom!
– In de Heer is overleden Antonius Khemradj (82) uit Huize Albertina, voorheen Schietbaanweg. De crematie was op vrijdag 23 augustus. Ons medeleven aan de familie.
– De eerstvolgende editie van OMHOOG verschijnt op zondag 29 september 2019. Tussentijdse belangrijke mededelingen worden in de kerk gedaan.

ST. AUGUSTINUS – Blauwgrond
Louis Goveiastraat 4, Blauwgrond

Sectie 1 – Details van de parochie:
Contact: mw. K. Ramsaran
Telefoon: 454253
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
 
Sectie 3 – Details van de komende week:
zo 1 08.00: Woord-Comm. dienst 22e zondag door het jaar met thuiscommunie zieken en ouderen
zo 8 08.00: Woord-Comm. dienst 23e zondag door het jaar
Sectie 4 – Mededelingen:
 

ST. JOZEF – Geyersvlijt
Kaikoesiestraat 11, Geyersvlijt

Sectie 1 – Details van de parochie:
Contact: mw. I. Hoft
Telefoon: 456411
Sectie 2 – Details van de wekelijkse activiteiten:
 
Sectie 3 – Details van de komende week:
zo 1 09.00: Woord-Comm. dienst 22e zondag door het jaar met thuiscommunie zieken en ouderen
zo 8 09.00: Woord-Comm. dienst 23e zondag door het jaar
Sectie 4 – Mededelingen: