Dagteksten

Maandag 10 december

Dagtekst
Jes. 35, 3: Geef de zwakke handen weer kracht, maak de bevende knieën sterk.

Overweging: De essentie van zorgen
Als we onszelf in alle eerlijkheid afvragen welke mensen het meest voor ons betekenen, dan komen we al gauw tot de conclusie dat dit niet de mensen zijn, die meteen klaar staan met adviezen, oplossingen of manieren van behandeling. Het zijn eerder de mensen die ervoor kiezen ons verdriet met ons te delen en met een zachte en liefdevolle hand onze wonden aan te raken. Een vriend die stil bij ons kan zitten als we wanhopig zijn of in de war, die in staat is bij ons te blijven als we verdriet hebben om het verlies van een dierbare. Een vriend, die het kan opbrengen om niets te zeggen, niets aan te bieden als hulp of genezing, maar wel om samen met ons de realiteit van onze machteloosheid onder ogen te zien, dat is een vriend die echt om ons geeft.

Gebed
Verborgen God, Gij kent ons, Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid, hoe ver wij nog verwijderd staan van U. Onthul ons uw aanwezigheid, breng ons tot de gehoorzaamheid van het geloof, en roep ons tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer die met U leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Dinsdag 11 december

Dagtekst
Mc. 1, 3: Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht.

Overweging: Ik hoop
Ik hoop op mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik bid om mensen die risico’s nemen, die vol blijven houden met het geloof van een kind. Ik bid om mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik bid om mensen die met vallen en opstaan niet willen weten van water in de wijn. Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen, die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom. Ik bid om mensen die door blijven duwen: van doe maar wel en kijk maar niet om. Ik bid om het beste van vandaag en van morgen, ik bid voor de mooiste waar ik van hou. Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit, in vandaag en in morgen, in mij in jou.

Gebed
Laat ons, goede God, nooit ophouden het licht van de hoop te blijven ontsteken,
waar mensen gaan in het duister van hun gemis, hun verdriet, waar mensen omkomen
in de valse dromen van geld en geweld, waar wanhoop mensen tot wolven maakt, waar angst hen tot wrede heersers maakt. Laat ons het licht blijven ontsteken voor de kinderen van Bethlehem, voor uw volk, voor uw kerk: dat wij elkaar voeden met de hoop, elkaar moed geven met de liefde. Amen.


Woensdag 12 december

Dagtekst
Ps. 133, 1: Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen.

Overweging:
Het is altijd goed voor de mens, voor de gemeenschap of voor de verschillende volken om eraan te denken dat de huidige werkelijkheid gegroeid is uit duizenden handelingen van liefde of haat die eraan zijn voorafgegaan. Dit noodzaakt ons om niet te vergeten dat de gemeenschap van morgen bezig is te ontstaan door onze trouw aan het heden. Wij zijn allemaal kleine schakels van de immense ketting van generaties waaruit de mensheid gevormd wordt. We zijn wezens die slechts korte tijd leven, vergeleken met de geschiedenis van de mensheid in het verleden en in de toekomst. We ontdekken dat we tegelijk onbelangrijk zijn en toch ook heel erg belangrijk, omdat elk van onze handelingen de mensheid van morgen mee helpt voorbereiden: het is een klein steentje in de opbouw van een rechtvaardige en gelukkige wereld voor de hele mensenfamilie.

Gebed
Goede God, wij vragen u om veranderingsgezindheid. Maak ons mobiel, zodat we steeds openstaan voor nieuwe dingen, nieuwe dingen wat betreft onszelf en nieuwe dingen van andere mensen. Maak dat we oog hebben voor hen die lijden en voor hen die lijden veroorzaken, maak ons zorgzaam voor heel uw volk. Amen.


Donderdag 13 december

Dagtekst
Ps. 25, 16: Wend u tot mij, ontferm u over mij, want ik ben hulpeloos, ik ben alleen.

Overweging:
Bidden is onderkennen dat er een heleboel sporten zijn op de ladder naar God. ‘Bidden is (zelf) een ladder worden, waarlangs gedachten opklimmen naar God om zich te voegen in de ongeziene stroom die overal in de wereld naar Hem opstijgt. We stappen, als we bidden, niet uit de wereld, we zien de wereld alleen in een ander perspectief. We ontdekken dat we niet de as zijn van het wiel, maar de spaken. Zo klimmen wij door, tussen hemel en aarde. Misschien brengen we met bidden onze aarde wel een beetje dichter bij de hemel, of scheppen wij een stukje hemel op onze aarde. Wie weet. Het gaat er dus bij het bidden niet om dat we onmiddellijk krijgen waar we om vragen. Het gaat bij het bidden eerder om dat we de band – het Verbond – met God onderhouden zodat Hij zich veilig kan gaan voelen op de plek waar wij leven en werken. Hij heeft zelf in Jezus het aangedurfd om de eerste stap te zetten. Wij kunnen in het voetspoor van zijn Zoon de volgende stappen al zetten, vandaag en de dagen daarop.

Gebed
Ik dank U, hemelse Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, dat U mij deze nacht voor alle gevaar heeft behoed. Ik bid U dat U mij ook deze nieuwe dag wilt bewaren voor alle kwaad, en dat alles wat ik doe of laat goed is in uw ogen. Mijn leven is in uw hand. Amen.


Vrijdag 14 december

Dagtekst
Jer. 8, 15: We hoopten op geluk, maar het bleef uit.

Overweging:
Tegen alle hoop in, vol van hoop! Zelfs vandaag de dag, met de aanwezigheid van vele grauwe luchten, moeten we het licht van de hoop zien en onszelf hoop geven. De schepping bewaren, iedere man en iedere vrouw te behoeden met een blik vol tederheid en liefde, dat betekent, de horizon van de hoop openen, betekent, alle wolken open te scheuren voor een lichtstraal, betekent de warmte van de hoop te brengen. En voor de gelovigen, voor ons Christenen – zoals reeds voor Abraham en voor de heilige Jozef – biedt de hoop die wij brengen, de horizon van God, die ons is getoond in Christus en die gegrond is op de Rots, die God is. (Paus Franciscus, 19-3-2013)

Gebed
God, de wereld zoals door u bedoeld lijkt vaak zo ver weg. Uw Schepping zucht onder uitbuiting, wordt gekleineerd door grote machten. Mensen moeten hun land ontvluchten vanwege oorlog, honger, schending van mensenrechten en lopen opnieuw tegen onmenselijke grenzen – ook de onze -. Alsof dit niet Uw wereld is geschapen zonder grenzen waar ieder mens van onschatbare waarde is naar Uw beeld geschapen.
Wie aan mensen onrecht doet beledigt daarmee ook U. Laat ons mogelijkheden ontdekken om te werken aan een veelkleurige, bewoonbare aarde waar plaats is voor iedereen omdat wij Uw mensen zijn die U herkennen in het aangezicht van onze naaste.


Zaterdag 15 december

Dagtekst
Joh. 1, 14: Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.

Overweging:
Zijn we niet dol op het woordje ‘met’? Ga je met me mee? vragen we. ‘Naar de winkel, naar het ziekenhuis, door dit leven?’ God zegt van wel. ‘Ik ben met jullie, alle dagen,’ zegt Jezus, vlak voor Hij opsteeg naar de hemel, ‘tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mt. 28, 20). Ga maar op zoek naar voorwaarden voor deze belofte; je zult ze niet vinden. Je zult nergens lezen: ‘Ik ben met je op zondag, tijdens het zingen.’ Nee, niets daarvan. Gods ‘met je’ belofte is vrij van heffingen. Hij is met ons. God is met ons. Profeten waren niet genoeg. Apostelen niet. En ook de engelen volstaan niet. God stuurde meer dan wonderen en boodschappen. Hij stuurde zichzelf; Hij stuurde zijn Zoon. ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.’

Gebed
Goede God, U hebt ieder van ons gezegend door ons uw Zoon te geven als ons grootste geschenk. U hebt ieder van ons gevoed met woorden die ons uw weg wijzen en brood dat ons doet leven. U hebt ieder van ons geleerd dat wij aan elkaar zijn toevertrouwd en elkaar terugvinden in U. U geeft ieder van ons het vertrouwen dat U ons leidt en voor ons zorgt, dat U onze herder bent. Daarom zeggen wij U dank met heel ons hart en met heel ons leven voor alles wat wij uit uw hand mogen ontvangen. Daarom eren wij U
om de toekomst die U voor ons opent door het kind Jezus dat straalt van uw licht.
Amen.