Frater Lambertus Bibliotheek

Frater Lambertus Bibliotheek is gevestigd in het gebouw van Dienst Geloof, Cultuur en Communicatie (Dienst GCC) aan de Prinsessestraat 46, Paramaribo.
Telefoon: 476888 of 424245
E-mail: bibliotheek@bisdomparamaribo.org
Openingstijden:
– maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 – 18:00 uur.
– donderdag van 12:00 tot 20:00 uur.

In de Frater Lambertus Bibliotheek kunt u boeken lenen of gewoon in een rustige en koele omgeving lezen. De collectie bestaat overwegend uit christelijke boeken.

Verder zijn er gebruikte boeken te koop tegen weggeefprijzen. Van elke titel is er maar één (1) exemplaar. Bel hiervoor naar 476888 (Jenny Sopawiro).


OMHOOG Jaargang 62, editie 22, 03 juni 2018

Seef Konijn en Jan Dekkers
Bouwstenen

De schrijvers analyseren aan de hand van zeven thema’s de polarisatie binnen de katholieke kerk van Nederland o.a. de visie op gezag en gehoorzaamheid, de leer, de plaats van traditie en dogma, tegenstelling tussen oud en jong. Aan de hand hiervan pogen ze tot de diepere oorzaken achter te komen die aan de tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz. Prijs: Srd 5,=

 B3-Leeswijzer-Bouwstenen-22-0306
Adolf Adam
Het liturgisch jaar vieren en beleven

Geschiedenis en betekenis van het liturgisch jaar. In de loop van een jaar gedenkt de gelovige gemeenschap in haar liturgie alles wat God in Christus voor de mensen heeft gedaan en nog doet.
Brepols, 1987; 289 blz.
Prijs: Srd 7,50

B3-Leeswijzer-Liturgisch jaar-22-0306

OMHOOG Jaargang 62, editie 21, 27 mei 2018

Huub Oosterhuis en Piet Hoogeveen
God is ieder ogenblik nieuwDe schrijvers willen met dit boek de denkbeelden en visies van Edward Schillebeexkx voor een breed publiek toegankelijk maken. Het geeft de sleutel tot het denken van een van de grote geesten van onze tijd.
Baarn: Ambo, 1982.
Srd 10,=
 B3-Leeswijzer-God is ieder-20-2005
Ed Noort, Panc Beentjes, Benoit Standaert e.a.
Sleutelen aan het verbondWat betekent ‘verbond’ in de Bijbel? Hoe werd aan dit begrip telkens opnieuw gesleuteld, opdat het voor een nieuwe situatie een nieuwe sleutel bood? Op deze vragen biedt het eerste deel van het boek een antwoord. Hoe de hedendaagse problemen rond vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping kunnen belicht worden vanuit een hernieuwde verbondstheologie, leest u in het tweede deel.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1989; 187 blz. Prijs:
Srd 10,=
B3-Leeswijzer-Sleutelen-17-2904

OMHOOG Jaargang 62, editie 20, 20 mei 2018

Marianne Fredriksson
Volgens Maria MagdalenaFictief verhaal over het leven van Maria Magdalena, die volgens de bijbelverhalen een zondige prostituee was. In deze roman is zij echter meer dan dat.
Breda: De Geus, 1999.
Srd 5,=
 B3-Leeswijzer-Maria Magdalena-20-2005
Huub Oosterhuis en Piet Hoogeveen
God is ieder ogenblik nieuwDe schrijvers willen met dit boek de denkbeelden en visies van Edward Schillebeexkx voor een breed publiek toegankelijk maken. Het geeft de sleutel tot het denken van een van de grote geesten van onze tijd.
Baarn: Ambo, 1982.
Srd 10,=
B3-Leeswijzer-God is ieder-20-2005

OMHOOG Jaargang 62, editie 19, 13 mei 2018

Gerard Zuidberg
Zeven is voldoendeIn dit boek komen zeven pastores aan het woord. Zij vertellen over hun leven, hun werk, hun geloof en over hun kritische trouw binnen de Nederlandse katholieke kerk. Een boek over pastoraat en spiritualiteit. Over het geloven van pastores die de crisis en de nieuwe mogelijkheden in de kerk van nabij ervaren en die er toch voor kiezen binnen de kerk te blijven werken.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1984;
Srd 10,=
 B3-Leeswijzer-Zeven-18-0605
Annemarie Schlichting
Heiligen antwoordenHeiligen ‘vertellen’ hun verhaal aan de auteur. Op een bijzondere wijze vertelt de auteur tevens journalist middels interviews het levensverhaal van heiligen. Het zijn gesprekken die ze in gedachten voert met hen.
Oegstgeest: Colomba, 2005;
Srd 10,=
B3-Leeswijzer-Heiligen-19-1305

OMHOOG Jaargang 62, editie 18, 06 mei 2018

Gerard Zuidberg
Zeven is voldoendeIn dit boek komen zeven pastores aan het woord. Zij vertellen over hun leven, hun werk, hun geloof en over hun kritische trouw binnen de Nederlandse katholieke kerk. Een boek over pastoraat en spiritualiteit. Over het geloven van pastores die de crisis en de nieuwe mogelijkheden in de kerk van nabij ervaren en die er toch voor kiezen binnen de kerk te blijven werken.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1984;
Srd 10,=
 B3-Leeswijzer-Zeven-18-0605
Anton Quintana
De bavianenkoningVertelt het verhaal van Morengaroe die door zijn gemengde bloed een buitenbeentje is. Hij rebelleert en wordt uiteindelijk verbannen naar de wildernis. De omstandigheden dwingen hem zijn leven van bavianen te delen en ondervindt genadeloos aan den lijve dat hij een mens is en terug moet keren onder de mensen.
Amsterdam: Querido, 1996;
Srd 10,=
B3-Leeswijzer-Bavianen-18-0605

OMHOOG Jaargang 62, editie 17, 29 april 2018

Ed Noort, Panc Beentjes, Benoit Standaert e.a.
Sleutelen aan het verbondWat betekent ‘verbond’ in de Bijbel? Hoe werd aan dit begrip telkens opnieuw gesleuteld, opdat het voor een nieuwe situatie een nieuwe sleutel bood? Op deze vragen biedt het eerste deel van het boek een antwoord. Hoe de hedendaagse problemen rond vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping kunnen belicht worden vanuit een hernieuwde verbondstheologie, leest u in het tweede deel.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1989; 187 blz.
Prijs: Srd 20,=
 B3-Leeswijzer-Sleutelen-17-2904
O. Degrijse
Nieuwe horizonten voor de missieEen handleiding bij het lezen van de encycliek Redemptoris missio van paus Johannes Paulus II. Met Vaticaan II is een nieuw missietijdperk begonnen voor de Kerk. In voornoemde encycliek geeft paus Johannes Paulus zijn visie weer van de vernieuwde missie met nieuwe orientaties.
Brugge: Tabor, 1992.
Prijs: Srd 10,=
B3-Leeswijzer-Nieuwe horizont-17-2904

OMHOOG Jaargang 62, editie 16, 22 april 2018

Wim Saris
Samen leren gelovenDe auteur geeft een analyse van de veranderingen in de samenleving en de kerk, die om een andere opvoeding en catechese vragen. Dan presenteert hij de ‘relatiecatechese’ als een alternatief voor de bestaande catechesemodellen. Hij gaat ook na welke mogelijkheden de mensen zelf hebben bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun gelovige vorming.
Haarlem: Gottmer, 1982; 288 blz.
Prijs: Srd 7,50
 B3-Leeswijzer-Samen leren-16-2204
N.G.M. van Doornik
Jesus was een joodEen christelijke visie op het jodendom. Een boekje over de verhouding van christenen en joden, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de jood als religieus mens.
Prijs: Srd 2,50
B3-Leeswijzer-Jesus was a jood-16-2204

OMHOOG Jaargang 62, editie 15, 15 april 2018

Gerard Broekhuijsen
Zo spreekt de HeerEen pastoraal-liturgische handreiking bij het romeins lectionarium. Deze handreiking wil de liefde voor de heilige Schrift bij het vieren van de liturgie bevorderen.
Nationale Raad voor Liturgie, 1984; 48 blz. Prijs: Srd 5,=
 B3-Leeswijzer-Zo spreekt de Heer-15-1504
Adolf Adam
Het liturgisch jaar vieren en belevenGeschiedenis en betekenis van het liturgisch jaar. In de loop van een jaar gedenkt de gelovige gemeenschap in haar liturgie alles wat God in Christus voor de mensen heeft gedaan en nog doet.
Brepols, 1987; 289 blz.
Prijs: Srd 7,50
 B3-Leeswijzer-Liturgisch jaar-15-1504

OMHOOG Jaargang 62, editie 14, 08 april 2018

Karl Heinz Fleckenstein
Voor de Kerk van morgen: gesprekken met kardinaal SuenensKardinaal Suenens maakt op zijn 75ste de balans op van zijn leven als mens, als priester, als bisschop, als conciliemoderator, als vriend van vier pausen, als oecumenische en charismatische persoonlijkheid. Behalve over zichzelf praat hij ook over de toekomst van de kerk, de dialoog met de wereld en de menselijke cultuur, liefde en sexualiteit.
Antwerpen: Nieuwe Stad, 1979.
Prijs: Srd 5,=
 B3-Leeswijzer-Voor de Kerk-14-0804
Feitse Boerwinkel
Einde of nieuw beginDit boek wil de oorzaken van tegenstellingen in de samenleving aanwijzen, laten zien dat de schuld niet zozeer bij X of Y ligt, maar dat de spanningen veeleer het gevolg zijn van snelle maatschappelijke veranderingen.
Baarn: Ambo, 1978; 263 blz.
Prijs: Srd 5,=
 B3-Leeswijzer-Einde of-14-0804

OMHOOG Jaargang 62, editie 13, 01 april 2018

J.P.M. Van der Ploeg
Ik geloofDit boek is bedoeld voor lezers, die behoefte hebben aan een werk dat hun zegt wat het katholiek geloof inhoudt en hun inzicht geeft in de zin van de geheimen ervan. Het richt zich vooral tot katholieken die in de tijd na het tweede Vaticaans concilie zich willen verdiepen in hun geloof.
Tilburg: H. Gianotten, 1983.
Srd 10,=
B3-Leeswijzer-Ik geloof-13-0104
Seef Konijn en Jan Dekkers
BouwstenenDe schrijvers analyseren aan de hand van zeven thema’s de polarisatie binnen de katholieke kerk van Nederland o.a. de visie op gezag en gehoorzaamheid, de leer, de plaats van traditie en dogma, tegenstelling tussen oud en jong. Aan de hand hiervan pogen ze tot de diepere oorzaken achter te komen die aan de tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz.
Prijs: Srd 5,=
B3-Leeswijzer-Bouwstenen-13-0104

OMHOOG Jaargang 62, editie 12, 25 maart 2018

Teresia van Lisieux
Ik ga het leven binnenEen geestelijk testament van de heilige Teresia van Lisieux. We lezen hoe een vierentwintigjarige hoopt, strijdt, liefheeft, lacht, weent en sterft. In haar woorden leren wer haar fundamentele ervaringen kennen: overgave aan Gods barmhartigheid, dienstbaarheid aan de mens, fijne humor, geloof ondanks het duister, een niet te stuiten liefde tot Jezus. Haar overtuiging “Ik sterf niet, ik ga het leven binnen” tekent de sfeer van het boek.
Gent: Carmelitana, 1975.
Prijs: Srd 7,=
B3-Leeswijzer-Ik ga het leven-11-1803
M.M. Schoenmakers
Het schild van de weemoedRoman die zich afspeelt in een gefictionaliseerd ontwikkelingsland, dat sterke overeenkomsten vertoont met Suriname. De grenzen van de inheemse gemeenschap in het oerwoud worden nu doorbroken en de schrijver geeft een aangrijpend soms satirisch beeld van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het land.
Amsterdam: De bezige bij, 1990.
Prijs: Srd 5,=
B3-Leeswijzer-Het schild-11-1803

OMHOOG Jaargang 62, editie 11, 18 maart 2018

Teresia van Lisieux
Ik ga het leven binnenEen geestelijk testament van de heilige Teresia van Lisieux. We lezen hoe een vierentwintigjarige hoopt, strijdt, liefheeft, lacht, weent en sterft. In haar woorden leren wer haar fundamentele ervaringen kennen: overgave aan Gods barmhartigheid, dienstbaarheid aan de mens, fijne humor, geloof ondanks het duister, een niet te stuiten liefde tot Jezus. Haar overtuiging “Ik sterf niet, ik ga het leven binnen” tekent de sfeer van het boek.
Gent: Carmelitana, 1975.
Prijs: Srd 7,=
B3-Leeswijzer-Ik ga het leven-11-1803
M.M. Schoenmakers
Het schild van de weemoedRoman die zich afspeelt in een gefictionaliseerd ontwikkelingsland, dat sterke overeenkomsten vertoont met Suriname. De grenzen van de inheemse gemeenschap in het oerwoud worden nu doorbroken en de schrijver geeft een aangrijpend soms satirisch beeld van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het land.
Amsterdam: De bezige bij, 1990.
Prijs: Srd 5,=
B3-Leeswijzer-Het schild-11-1803

OMHOOG Jaargang 62, editie 10, 11 maart 2018

N.G.M. van Doornik
Franciscus van Assisi: een profeet voor onze tijdDe auteur beschrijft het leven van Franciscus binnen de entourage van het middeleeuwse Italie en projecteert hem vandaaruit tegen de achtergrond van onze tijd. Hij komt daaruit naar voren als een inspirerende man, die met waakzaam optimisme een richting duidt voor de hedendaagse mens en zijn maatschappij.
Hilversum: Gooi en Sticht, 1976; 181 blz. Prijs: SRD 5,=
BIB-012a-B3-Leeswijzer-Franciscus-09-0403
Jac de Rooy
Woorden uit mijn hartDit boek is ontstaan uit de praktijk waarbij de auteur overwegingen schrijft over ervaringen die hij dagelijks heeft. Op verschillende manieren over allerlei onderwerpen toetsend aan het evangelie. Altijd wordt de Bijbel gebruikt als handboek en Christus als inspiratie.
Tielt: Lannoo, 1973;
Prijs: SRD 5,=
BIB-012b-B3-Leeswijzer-Woorden uit-09-0403

OMHOOG Jaargang 62, editie 09, 04 maart 2018

N.G.M. van Doornik
Franciscus van Assisi: een profeet voor onze tijdDe auteur beschrijft het leven van Franciscus binnen de entourage van het middeleeuwse Italie en projecteert hem vandaaruit tegen de achtergrond van onze tijd. Hij komt daaruit naar voren als een inspirerende man, die met waakzaam optimisme een richting duidt voor de hedendaagse mens en zijn maatschappij.
Hilversum: Gooi en Sticht, 1976; 181 blz. Prijs: SRD 5,=
 BIB-012a-B3-Leeswijzer-Franciscus-09-0403

OMHOOG Jaargang 62, editie 09, 04 maart 2018

Ton Baeten
Plek voor iedereenBundel met bijbelse overwegingen waarin de schrijver wil aantonen dat de Schrift voor iedereen plek biedt. Het woord van de Schrift overschrijdt grenzen die door mensen gesteld worden.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1988; 111 blz.
Prijs: SRD 5,=
 BIB-011b-B3-Leeswijzer-Plek voor-08-2502
V.S. NaipaulEen half leven

In deze roman belicht de schrijver de menselijke zoektocht naar liefde en erkenning. Het verhaal speelt zich af in India en London aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw. En gaat over Willie Chandran die tegen zijn milieu, familie en tradities rebelleert.
Amsterdam: Atlas, 2001; 215 blz.
Prijs: SRD 10,=

 BIB-011a-B3-Leeswijzer-Een half leven-08-2502

OMHOOG Jaargang 62, editie 07, 18 februari 2018

Wim Saris
Samen leren gelovenDe auteur geeft een analyse van de veranderingen in de samenleving en de kerk, die om een andere opvoeding en catechese vragen. Dan presenteert hij de ‘relatiecatechese’ als een alternatief voor de bestaande catechesemodellen. Hij gaat ook na welke mogelijkheden de mensen zelf hebben bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun gelovige vorming.
Haarlem: Gottmer, 1982; 288 blz.
Prijs: Srd 7,50
 BIB-010a-B3-Leeswijzer-Samen leren-07-1802
N.G.M. van Doornik
Jesus was een joodEen christelijke visie op het jodendom. Een boekje over de verhouding van christenen en joden, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de jood als religieus mens.
Prijs: Srd 2,50
BIB-010b-B3-Leeswijzer-Jesus was a jood-07-1802

OMHOOG Jaargang 62, editie 06, 11 februari 2018

Seef Konijn en Jan Dekkers
BouwstenenDe schrijvers analyseren aan de hand van zeven thema’s de polarisatie binnen de katholieke kerk van Nederland o.a. de visie op gezag en gehoorzaamheid, de leer, de plaats van traditie en dogma, tegenstelling tussen oud en jong. Aan de hand hiervan pogen ze tot de diepere oorzaken achter te komen die aan de tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz. Prijs: Srd 5,=
 BIB-009a-B3-Leeswijzer-Bouwstenen-06-1102
K.W.Merks, N.Poulson, W. Weren
Weg of wet?In dit boek over de tien geboden wordt ontvouwd welke plaats de tien woorden innemen in de bijbel en de rabbijnse literatuur. Ook wordt er nagegaan wat de positie van de tien woorden is in onze tijd.
Boxtel: Katholieke Bijbel Stichting, 1989. Prijs: Srd 5,=
 BIB-009b-B3-Leeswijzer-Weg of wet-06-1102

OMHOOG Jaargang 62, editie 05, 4 februari 2018

Fr. Xavier Durrwell
De Heilige Geest van GodStudie over de Heilige Geest waarbij de schrijver inspiratie put uit het mysterie van de Vader, de Zoon en de Geest. Door zijn Zoon te doen verrijzen – nadat Hij is prijsgegeven aan de dood – verwekt de Vader Hem in de volheid van de Geest.
Tielt: Lannoo, 1986. Prijs: Srd 5,=
 B3-Leeswijzer-Heilige Geest-05-0402
Luc. H. Grollenberg
Kleine atlas van de BijbelDeze atlas geeft een uitbeelding van en een toelichting op de geografische, historische en politieke achtergronden van het bijbelverhaal. Bevat foto’s en kaarten.
Amsterdam: Elsevier, 1963.
Prijs: Srd 5,=
 B3-Leeswijzer-Atlas Bijbel-05-0402

OMHOOG Jaargang 62, editie 04, 28 januari 2018

Dietrich Steinwede
Paulus van TarsusBoekje waarin door middel van woord en beeld het leven van de heilige apostel Paulus geschetst wordt. Incidentele biografische gegevens uit zijn brieven zijn verweven met historische gegevens uit de Handelingen. Enkele brieven zijn in beknopte vorm naverteld, waarbij alleen de belangrijkste accenten uit de brieven zijn gelicht.
Boxtel: KBS, 1979.
Srd 5,=
 BIB-008b-B3-Leeswijzer-Paulus-04-2801
J.P.M. Van der Ploeg
Ik geloofDit boek is bedoeld voor lezers, die behoefte hebben aan een werk dat hun zegt wat het katholiek geloof inhoudt en hun inzicht geeft in de zin van de geheimen ervan. Het richt zich vooral tot katholieken die in de tijd na het tweede Vaticaans concilie zich willen verdiepen in hun geloof.
Tilburg: H. Gianotten, 1983.
Srd 10,=
 BIB-008a-B3-Leeswijzer-Ik geloof-04-2801

OMHOOG Jaargang 62, editie 03, 21 januari 2018

Gijs Okhuijsen en Cees van Opzeeland
In de hemel onweert het nietVijfentwintigtal schetsen van vieringen met mensen met een geestelijke beperking. Een inspirerend avontuur noemen de schrijvers hun ervaringen. Hoe doordacht de viering is voorbereid, hoeveel creativiteit in het kiezen van thema’s, verhalen en symbolen. Aan pastores en liturgische werkgroepen biedt dit boek een verfrissende kennismaking met een levende en levendige liturgie.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1988.
Prijs: Srd 5,=
 BIB-007a-B3-Leeswijzer-In de hemel-03-2101
Dietrich Steinwede
De scheppingBijbels themaboekje waarin met behulp van foto’s en schetsen van documentaire waarde de schepping wordt uiteengezet. Geen wetenschappelijke uitleg over het ontstaan van leven. De tekst en illustraties leiden tot een persoonlijke geloofskeuze. Geloven betekent hierbij: de wereld, zijn medemensen en zijn eigen leven aanvaarden als een niet-verdiend geschenk. God danken, prijzen en zich bewust zijn van Zijn verantwoordelijkheid voor de schepping. Boxtel: KBS, 1978.
Prijs: Srd 5,=
 bib-007b-b3-leeswijzer-schepping-03-2101.jpg

OMHOOG Jaargang 62, editie 02, 14 januari 2018

Gustavo Gutierrez
Drinken uit de eigen bron: de geestelijke reis van een volkGutierrez, ook wel de vader van de bevrijdingstheologie genoemd en werkzaam in de sloppenwijken van Lima, beschrijft in dit boek de nieuwe spiritualiteit die voortkomt uit de ervaringen van het volk waarmee hij leeft. Mensen die onderdrukking van dichtbij kennen en dagelijks ervaren.
Kampen: Kok, 1988; 170 blz.
Prijs: Srd. 5,=
 BIB-006a-B3-Leeswijzer-Drinken uit-02-1401
Jos Lammers
De ‘ik ben-woorden’ van Johannes: voor meditatie en bijbelgroepenDe zeven ‘ik ben’-woorden vormen de scharnieren van de christologie van Johannes. De schrijver ontleed deze teksten op zo’n manier dat er een band wordt gelegd tussen de eeuwenoude geloofsgetuigenissen en het dagelijks leven van de christen nu.
Mechelen, 1980; 97 blz.
Prijs: Srd 5,=
 BIB-006b-B3-Leeswijzer-Ik ben woorden-02-1401

OMHOOG Jaargang 62, editie 01, 07 januari 2018

Herman Bavinck e.a.
Wandelen met GodAan de hand van de spiritualiteit van vier mannen uit de negentiende eeuw wandelen met God. Het hierbij om minder bekende namen: Hendrik de Cock, Guillaume Groen van Prinsterer, Herman Bavinck en Cornelis Voorhoeve. Zouden zij een hedendaagse mens dichter bij Jezus kunnen brengen, zoals de mannen die een verlamde bij Jezus brachten?
Vaassen: Medema, 2001; 96 blz.
Prijs: Srd 5,=
 BIB-005b-B3-Leeswijzer-Wandelen-01-0701
Elie Wiesel
De dagRoman die de lezer verplaatst naar een New Yorks ziekenhuis waar een man, ernstig gewond bij een auto-ongeluk, worstelt met zijn herinneringen. Na de Duitse kampen overleefd te hebben, heeft hij geprobeerd ‘normaal’ te leven en gelukkig te zijn, maar de doden weigeren zich te laten begraven.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1987; 112 blz. Prijs: Srd 5,=
 BIB-005a-B3-Leeswijzer-De dag-01-0701